MOT

MOT styrker unges robusthed og livsmestring

MOT er norsk og betyder mod. MOT arbejder med at udvikle robuste unge, der inkluderer alle gennem 3 værdier:

 

Kort om MOT

· MOT er en global non-profit organisation, der startede i Norge i 1997.

· MOT styrker unges robusthed og mod gennem et forebyggende og kulturskabende livsmestringsprogram i skolen.

· Motivationen for at etablere MOT i 1997 var et stærkt ønske fra 4 topidrætsudøvere om at bidrage positivt med deres rollemodelstatus til mange af samfundets udfordringer: rusmiddelmisbrug, vold, kriminalitet, mobning, psykiske vanskeligheder og udelukkelse og ensomhed. MOT’s overbevisning er at dét at styrke unges robusthed og mod, er nøglen til et varmere og tryggere samfund.

· MOT’s vigtigste indsatsområde er MOT’s program ”Robuste Unge”, som er for udskolingen, efterskoler og ungdomsuddannelser. ”Robuste Unge” består af moduler, som alle er aktive, målrettede og refleksionsskabende. Modulerne har forskellige temaer, men er kontinuerlige og har MOT’s 3 værdier: MOD til at leve, MOD til at vise omsorg og MOD til at sige nej, som en rød tråd gennem hele programmet. Modulerne gennemføres af nøje rekrutterede MOT-coaches, der alle har dét tilfælles, at de brænder for at arbejde med unge.