Semesterprøver i 9. klasse

Semesterprøver i 9. klasse år 22/23

Information vedrørende semesterprøver i kommende skoleår på 9.årgang på Broskolen.

Broskolen har i noget tid haft et ønske om at semesteropdele undervisningen på 9.årgang. Et ønske der bl.a. er udsprunget af, at Skælskør Skole over en årrække har haft positive erfaringer med dette. Vi har derfor haft inspirationsbesøg af deres lærere i overbygningen og et samarbejde med deres ledelse om det praktiske planlægningsarbejde.

Formålet med den semesteropdelte undervisning og prøver efter hvert semester er at højne elevernes afgangsprøveniveau, så de er bedre rustet til de kommende år med ungdomsuddannelser.

Samtidig ønsker vi med den semesteropdelte undervisning at fange elevernes interesse og motivation, men også gøre prøveperioden mere overskuelig for eleverne mhp. at øge deres engagement og højne deres læringsudbytte i fagene. Forløbet vil blive mere intenst og rettet mod den enkelte prøve.

Eleverne skal i den nye model til eksamen i dec/jan og igen i maj/juni.

Det har den fordel, at prøverne deles i to, og det er erfaringen fra Skælskør Skole, at det giver eleverne et bedre overblik.

Broskolen tror også på, at denne intensive form vil medføre, at eleverne kan få en mere fokuseret, samlet tid til og mulighed for at fordybe sig i fagblokkene.

Eleverne får ikke læseferie i prøveperioderne. Der vil være mødepligt på skolen til vejledning og det forventes, at eleverne hjemme forbereder, det aftalte.

Vi har planlagt at gennemfører den semesteropdelte undervisning i 3 år. Vi evaluerer sammen med elever og lærere undervejs og i samarbejde med skolens bestyrelse, som ligeledes er positive overfor dette.

Helt konkret vil klassernes fag fordeles således det første halve år (næste side).

Der skiftes derefter fagblok midt i januar 2023, og klasserne bytter fag og får nye skemaer.

 

Efterår 2022: 9.A

Efterår 2022: 9.B

Dansk (hele året)

Dansk (hele året)

 

 

Semesterfag:

Semesterfag:

Engelsk

Matematik

Tysk

Idræt

Humanistiske fag (kri, his, samf)

Naturfag, (geo, bio, fys)

PRØVER I DEC/ JAN

PRØVER I DEC/ JAN

Mundtlig engelsk B

Skr. matematik B

Ét Udtræksfag-fag (se liste)

Mundtlig Naturfagsprøve (geo, bio, fys) B

 

Ét Udtræksfag-fag (se liste)

 

9.A skal til dec/jan afslutte fag i den humanistiske fagblok.

Efter prøverne i dec/jan, er disse fag afsluttede.

 

B er bundne prøver:

U betyder, at faget kan udtrækkes til prøve.

I denne blok udtrækkes ét fag.

 

Liste med fag i den humanistiske udtræksblok

 • Tysk – skriftlig U
 • Tysk – mundtlig U
 • Historie – mundtlig prøve U
 • Samfundsfag – mundtlig prøve U
 • Kristendomskundskab – mundtlig prøve U
 • Skriftlig engelsk U

 

 

9.B skal til dec/jan afslutte fag i den naturfaglige fagblok.

Efter prøverne i dec/jan, er disse fag afsluttede.

 

B er bundne prøver:

U betyder, at faget kan udtrækkes til prøve.

I denne blok udtrækkes ét fag.

 

Liste med fag i den naturfaglige udtræksblok

 • Biologi – digital skriftlig prøve U
 • Geografi – digital skriftlig prøve U
 • Fysik – digital skriftlig prøve U
 • Idræt – praktisk prøve U
 • Matematik – mundtlig prøve U

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 27. september 2022