Tryg skolestart

Tryg skolestart på Broskolen

Vi ønsker at alle elver får en tryg skolestart.

Derfor har vi fokus på:

Nysgerrighed

Vi tilstræber, at børnenes iboende nysgerrighed og glæde for at lære bevares igennem deres skoleliv. Vi vil arbejde med temaer, som beskæftiger sig med børnenes nære omverden. Herigennem vil de opnå viden og forståelse for teknologi, natur og sundhed og tilegne sig erfaringer og strategier til anvende deres viden i praksis.

Leg og bevægelse er en naturlig del af skoledagen,  som skaber motivation og trivsel og samtidig bidrager til en varieret skoledag der tilgodeser alle børn.

Motivation

Målet er i fællesskab at skabe rammer og læringsmiljøer, hvor eleverne udfordres til nysgerrighed, fordybelse og motivation. Elevernes selvtillid, trivsel og nysgerrighed styrkes vha. følgende principper:

•et højt fagligt niveau
•medindflydelse
•fordybelse
•en undersøgende tilgang
•læring for at kunne forstå verden omkring mig.
•den åbne skole og nye læringsmiljøer.

Fællesskab

På Broskolen vægter vi tolerance, respekt, gensidig tillid og forståelse for andre mennesker højt. Vi vil støtte det sociale fællesskab ved, at arbejde med samlende aktiviteter, venskaber og plads til forskellighed.

Derfor vægter vi højt:

-Forældreansvar (interesse, medbestemmelse, fællesskab)
-Udeundervisning og teknologi.
-Inklusion
-Temaer og undre-uger
-Ugeskema og læsebånd.

På Broskolen er forskellighed en styrke. Alle børn har betydning i fællesskabet. Kammeratskab og samarbejde er grundlaget i undervisningen. Eleverne udvikler tro på sig selv og oplever glæden ved, at være sammen med andre i sociale og faglige læringssituationer.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2022