Udeskole

Udeskole på Broskolen

Som noget nyt på Broskolen er vi begyndt at arbejde med ”Udeskole”. Udeskole betyder i korte træk, at vi forlader det traditionelle undervisningslokale, og bruger naturen som et inspirerende og anderledes læringsrum.

I udeskolen laver vi bl.a. praktisk og anvendeligt matematik og undersøger dyrene på tæt hold i skoven. Vi bruger naturen som inspiration til at arbejde med dansk og andre fag. Det giver en autentisk undervisning som eleverne lettere kan forholde sig. Dette giver et godt fundament og forståelse, når eleverne skal indgå i samtaler i klassen.

Bevægelse og samarbejdsøvelser er også en stor del af udeskolen. Her dannes grobund for de gode klasserelationer. Der er højt til loftet og bedre muligheder for at kunne røre sig.

Vi udfordrer elevernes motoriske færdigheder og mod, når de laver bål og efterfølgende mad. Udeundervisning kan være med til at give eleverne gode motions- og friluftsvaner.

En del af udeskolen er også at skabe en større forankring i lokalområdet ved at udforske natur, kultur og erhverv i de nære områder.

Udeskole skal ses som værende understøttende og et supplement til den almindelige undervisning.