Valgfag

Beskrivelse af skolens valgfag                                                        Skoleåret 2019/20

Skolens valgfag er for 7.klasse

 • Madkundskab
 • Håndværk og design

Skolens valgfag er for 8.-9.klasse

 • Idræt og bevægelse
 • Junioridrætsleder - årligt
 • Mind your own business – Iværksætter unge

Loven om valgfag

Hver skole skal tilbyde eleverne valgfag i et omfang svarende til mindst 120 undervisningstimer om året. Eleverne er forpligtet til at vælge mindst et valgfag. Skolerne er forpligtet til at udbyde mere valgfagsundervisning end eleverne er forpligtet til at tage. Hensigten hermed er, at eleverne har noget at vælge imellem.

På 7.årgang er indført et toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som kan afsluttes med en prøve i 8. klasse.

Der henvises til folkeskolelovens § 9, stk. 7.

Du skal gennemføre mindst 2 valgfag

Herunder kan du orientere dig om, hvilke fag skolen kan tilbyde dig at vælge imellem. Beskrivelserne skulle gerne besvare nogle af de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med indholdet af de valgfag, som du overvejer at tilmelde dig i hhv. 7., 8. og 9.klasse.

Da valgfagene kun oprettes ved tilstrækkelig antal tilmeldinger, beder vi dig sætte minimum 3 fag på tilmeldingsblanketten og samtidig angive en prioriteret rækkefølge.

Du skal skrive 1 ved det valg du helst vil meldes til, skrive 2 ved dit næsthøjeste ønske osv.

Du skal i øvrigt være opmærksom på følgende forhold:

 • Det valgfag, som du tilmelder dig, er gældende for hele den periode valgfaget skemalægges til
 • Der er mødepligt til det fag du vælger
 • Når du har valgt, er valget bindende for hele perioden

Orientering om valgfaget og tilmelding

Alle klasser er blevet orienteret om valgfagenes indhold samt tilmelding.

Når du har bestemt dig for, hvilket fag du ønsker, foreslår vi, at du udfylder tilmeldingsblanketten i samråd med din klasselærer og/eller dine forældre. Blanketten ligger på Intra – alternativt kan du hente den på skolens kontor. Alle elever har ligeledes fået udleveret tilmeldingen i papirform. 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen fremgår af tilmeldingsblanketten. Du skal aflevere din tilmeldingsblanket til din klasselærer. Det er meget vigtigt, da vi ellers må placere dig på et hold.

Beskrivelser af valgfagene

Idræt og bevægelse 

I faget vil vi komme ind på en masse spændende ting:

•  Vi vil drøfte sundhed i forhold til idrætten

•  Lave fysisk træning samt få kendskab til kondi- og koordinationstræning

•  Få kendskab til regler og fair play-begrebet inden for forskellige sportsgrene

•  Arbejde med de tekniske elementer og forklare, hvad der bruges hvornår

•  Arbejde både med det praktiske og den teoretiske del inden for sport og idræt

Junioridrætsleder

I valgfaget skal du tage uddannelsen til junioridrætsleder.

Gennem uddannelsen lærer du at arbejde med børn og sætte sjove idrætsaktiviteter i gang. Du vil igennem teori og masser af praksis lære at stå frem og forklare lege og aktiviteter, og du vil få erfaring med at planlægge og gennemføre lege og aktiviteter, så alle børn har lyst til at være med og får en fed oplevelse med at bevæge sig. Du skal være klar på at være en god rollemodel for børn eks. ved selv at være aktiv, og du skal have mod på at prøve nyt og udforske rollen, som igangsætter og leder af aktiviteter. 

Håndværk og design

Valgfaget håndværk og design bygger videre på de færdigheder og den viden du har opnået i din tidligere undervisning. Du skal lære at arbejde videre med håndværk og selvstændigt foretage valg af værktøjer og tilladte maskiner til forskellige produkter.

Dine produkter bliver til i en proces, hvor du udforsker, løser problemer og eksperimenterer undervejs. Du får erfaring med at fremstille produkter med forskellige formål og funktioner. Sidst men ikke mindst skal du lære at evaluere på egne og andres produktioner fra ide til færdigt produkt. 

Madkundskab

Valgfaget madkundskab bygger videre på de færdigheder og den viden du har opnået i din tidligere undervisning. Du skal tilegne dig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dig i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg.

Du skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Du vil kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på baggrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhed, produktionsformer og bæredygtighed.

Mind your own business

Mind Your Own Business er et sprit nyt valgfag, der skal være med til, at fremkalde skabertrang og gøre et håndværk til iværksætteri.

Du skal man vælg faget fordi dansk industri SKRIGER på kompetencer, som de klassiske fag, kun til dels kan opfylde. Derfor vil du i dette fag opleve en helt ny form for projektarbejde, alt imens du udforsker smidigheden i at arbejde tværfagligt.

Vi håber du personligt vil opleve, at du vil blive bedre til, at kunne navigere og skabe en identitet i dit liv og i din karrierer - i en verden, hvor globaliseringen har gjort det mere komplekst.

Vi håber

 • at du bliver mere målrettet og ikke bange for, at søge information fra områder, du endnu ikke kender til.
 • at du har mod på og kan skaber bæredygtige fællesskaber, på både skolen og i det lokale samfund.
 • at du oplever hvor fedt det er, når man arbejder innovativt, med problemstillinger man selv har skabt, og derfor brænder for at føre ud i praksis.