Valgfag

 

Beskrivelse af skolens valgfag skoleåret 2022/23

Skolens valgfag er for 7. og 8.klasse

  • Madkundskab
  • Håndværk og design

Skolens valgfag er for 9.klasse

  • Klar til uddannelse
  • Musik

Loven om valgfag

Hver skole skal tilbyde eleverne valgfag i et omfang svarende til mindst 120 undervisningstimer om året. Eleverne er forpligtet til at vælge mindst et valgfag. Skolerne er forpligtet til at udbyde mere valgfagsundervisning end eleverne er forpligtet til at tage. Hensigten hermed er, at eleverne har noget at vælge imellem.

På 7.årgang er indført et toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som kan afsluttes med en prøve i 8. klasse.

Der henvises til folkeskolelovens § 9, stk. 7.

Du skal gennemføre mindst 2 valgfag

Herunder kan du orientere dig om, hvilke fag skolen kan tilbyde dig at vælge imellem. Beskrivelserne skulle gerne besvare nogle af de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med indholdet af de valgfag, som du overvejer at tilmelde dig i hhv. 7., 8. og 9.klasse.

Da valgfagene kun oprettes ved tilstrækkelig antal tilmeldinger, beder vi dig sætte minimum 3 fag på tilmeldingsblanketten og samtidig angive en prioriteret rækkefølge.

Du skal skrive 1 ved det valg du helst vil meldes til, skrive 2 ved dit næsthøjeste ønske osv.

Du skal i øvrigt være opmærksom på følgende forhold:

  • Det valgfag, som du tilmelder dig, er gældende for hele den periode valgfaget skemalægges til
  • Der er mødepligt til det fag du vælger
  • Når du har valgt, er valget bindende for hele perioden

Orientering om valgfaget og tilmelding

Alle klasser er blevet orienteret om valgfagenes indhold samt tilmelding.

Når du har bestemt dig for, hvilket fag du ønsker, foreslår vi, at du udfylder tilmeldingsblanketten i samråd med din klasselærer og/eller dine forældre. Blanketten ligger på AULA – alternativt kan du hente den på skolens kontor. Alle elever har ligeledes fået udleveret tilmeldingen i papirform. 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen fremgår af tilmeldingsblanketten. Du skal aflevere din tilmeldingsblanket til din klasselærer. Det er meget vigtigt, da vi ellers må placere dig på et hold. 

Beskrivelser af valgfagene

Håndværk og design

Valgfaget håndværk og design bygger videre på de færdigheder og den viden du har opnået i din tidligere undervisning. Du skal lære at arbejde videre med håndværk og selvstændigt foretage valg af værktøjer og tilladte maskiner til forskellige produkter.

Dine produkter bliver til i en proces, hvor du udforsker, løser problemer og eksperimenterer undervejs. Du får erfaring med at fremstille produkter med forskellige formål og funktioner. Sidst men ikke mindst skal du lære at evaluere på egne og andres produktioner fra ide til færdigt produkt. 

Madkundskab

Valgfaget madkundskab bygger videre på de færdigheder og den viden du har opnået i din tidligere undervisning. Du skal tilegne dig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dig i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg.

Du skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Du vil kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på baggrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhed, produktionsformer og bæredygtighed.

Klar til uddannelse

I valgfaget Klar til uddannelse vil du opnå kompetencer i at vurdere karriereveje og beskæftigelsesmuligheder i et personligt perspektiv.

Valgfaget tager udgangspunkt i dit standpunkt indenfor dansk- og naturfaglige-, personlige- og sociale kompetencer, og du skal herfra opnå kompetencer i at planlægge, styre og regulere egen læreproces.

Det er et mål, at du opnår større selvindsigt, valgparathed og succes ift. at vælge, men også gennemføre en ungdomsuddannelse.

Valgfaget arbejder også med at gøre dig klar til de skriftlige og mundtlige prøver. Herunder støtte dig i at udvikle dig fagligt og personligt, så du kan blive så dygtig, som du kan.

Valgfaget arbejder med at give dig en forståelse af, at der er en sammenhæng mellem indsats, dine kompetencer og dit faglige niveau og din faglige udvikling.

Musik

Som elev på valgfag musik, vil du indgå i et samarbejde med andre musikinteresserede. Du vil lære at spille sammenspil på flere forskellige instrumenter og lære selv at tage ansvar for at instrumentet virker og er sat til.
Undervejs vil du få en forståelse af, hvordan tonerne kan findes på instrumenterne, og at du selv kan lære at spille et nummer.

Din interesse spiller en rolle!

Er der en bestemt gren af musikverdenen, der interesserer dig, er der i valgfag også mulighed for at gå i dybden, og måske vække andres nysgerrighed for noget nyt.