Regler om fravær

I Danmark har vi 10 års undervisningspligt. Det betyder, at børn i den undervisningspligtige alder har pligt til at deltage i undervisningen, og at det er barnets forældre, der har ansvar for, at barnet møder frem til og deltager i undervisningen.
Hvis eleven har et højt fravær i skolen, kan det være svært at følge med i undervisningen og gøre overgangen til en ungdomsuddannelse vanskelig. Et højt fravær er også bekymrende, fordi det kan skyldes trivselsproblemer eller ligefrem skabe dem.
Der er indført nye regler, der støtter op om undervisningspligten og betydningen af, at eleverne møder op til undervisningen. De nye regler kan få betydning for dig som forælder. Reglerne gennemgås her.

 

Siden er sidst opdateret 29. oktober 2019