Skolebestyrelsesvalg tidsfrist

Tidsplan for Skolebestyrelsesvalg på Broskolen 2022 

07.03.2022

Information og tidsplan på Hjemmesiden og Aula om skolebestyrelsesvalget

10.03.2022 – 08.04.2022 

Fremlæggelse af valglister på kontoret til gennemsyn for alle interesserede

08.04.2022

Sidste frist for opstilling af kandidater (gerne en selv) til kontoret eller til skoleleder Charlotte Paulsen

19.04.2022

Afgørelse af fredsvalg eller afstemning

22.04.2022

Ved afstemning: Frist for kandidaters indlevering af beskrivelse

02.05.2022

Udsendelse af materiale til evt. valghandling

16.05.2022

Evt. start på afstemning

01.06.2022

Evt. afstemning slutter

15.06.2022

Klagefrist over valget udløber

01.08.2022

Den nye skolebestyrelse tiltræder

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til skolens kontor.

Broskolens valgbestyrelse som er ansvarlig for processen består af:

Skolebestyrelsens formand Michele Starch Øvre

Skoleleder Charlotte Paulsen

 

Siden er sidst opdateret 8. marts 2022