Valg til skolebestyrelsen (1)

VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN 2022

Kære forældre

Du har snart mulighed for at få indflydelse på dit barns skole, ved at deltage i det kommende skolebestyrelsesvalg.

I Slagelse Kommune er det et politisk ønske, at skolebestyrelserne afspejler befolkningens sammensætning. Derfor vil jeg opfordre alle forældre til at stille op som kandidat til skolebestyrelsen og/eller at stemme ved valget.

Du skal ikke have nogen forudgående forudsætninger for at være medlem i skolebestyrelsen.

Du er opstillings- og stemmeberettiget, hvis du har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen med henblik på skolegang pr. 1. august 2022, herunder børn til kommende 0. klasse.

Da skolebestyrelsen har besluttet ikke mere at holde forskudt valg, skal der denne gang vælges 7 forældrerepræsentanter. Valgperioden for forældrerepræsentanter er 4 år.

Valglister over opstillings- og stemmeberettigede forældre findes på skolens kontor i perioden 10/3 til 8/4 2022. Langt de fleste vil automatisk være optaget på listen, men der kan være forhold der gør, at du ikke står på listen, selv om du er berettiget til det. Hvis dette er tilfældet, eller du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at stå på listen, skal du henvende dig telefonisk til skolens kontor på tlf.: 58572490 mellem kl. 8.00 og 13.00 senest d. 8/4-2022.

Hvis du vil opstille som kandidat, skal det ske senest den 8/4-2022. Du kan enten henvende dig til skolens ledelse eller til kontoret. Det er også muligt at skrive til nuværende skolebestyrelsesformand Michele Starch Øvre på Aula.

Alle kandidater vil få mulighed for at skrive en præsentation af sig selv i forbindelse med en evt. afstemning.

Via Aula og skolens hjemmeside kan du holde dig orienteret om skolebestyrelsesvalget.

Med venlig hilsen

Charlotte Paulsen

Skoleleder

Siden er sidst opdateret 8. marts 2022