Ulovligt skolefravær

Orientering om nye regler ved ulovligt skolefravær


Den 1. august 2019 er indført nye, landsdækkende regler om elevers ulovlige skolefravær. Reglerne betyder, at skolelederen på dit barns skole har pligt til at underrette Center for Børn og Unge, hvis dit barn har et ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover i ét kvartal.
Ulovligt fravær er fravær, som ikke skyldes sygdom og lignende forhold, og som skolelederen ikke har givet tilladelse til.
Ved en underretning om ulovligt skolefravær skal skolelederen orientere dig først. Herefter skal Center for Børn og Unge træffe afgørelse om at standse udbetalingen af børne- og ungeydelsen for det følgende kvartal. I den forbindelse vil du blive partshørt. Det gælder også dit barn, hvis han/hun er over 12 år.
De nye regler er indført af hensyn til dit barns trivsel og udvikling, og for at løfte dit ansvar for dit barns skolegang.
Skolen skal sammen med dig og dit barn, samt eventuelt kommunale fagpersoner sætte ind så tidligt som muligt for at nedbringe skolefravær og hjælpe med at håndtere de bagvedliggende årsager.
Hvis du har brug for det, kan du få en uddybende orientering om de nye regler hos ledelsen på dit barns skole.

Siden er sidst opdateret 29. juni 2022