Ferieplan

Feriekalender for skoleåret 2019/2020

Efterårsferie           12-10-2019  -  20-10-2019

Juleferie                 21-12-2019  -  05-01-2020

Vinterferie              08-02-2020  -  16-02-2020

Påskeferie              04-04-2020  -  13-04-2020

Store bededag        08-05-2020  -  10-05-2020

Kr. Himmelfartsdag 21-05-2020  -  24-05-2020

Pinseferie               30-05-2020  -  01-06-2020

Grundlovsdag         05-06-2020

Alle dage inklusive

Ekstra ferie

Skolen modtager mange ansøgninger om ekstra ferieperioder for eleverne.

Det er imod skolens princip at bevilge disse perioder, men det er naturligvis forældrenes beslutning og ansvar i sidste ende. Vi må dog i denne forbindelse sige fra i forhold til at udarbejde særskilte arbejds- og lektieplaner for elever, der holder ekstra ferie.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen bekendtgørelse nr. 822 af 26.07.2004.