Antimoppestrategi

Antimobbestrategi 

Vi vil på ingen måde tolerere nogen former for mobning -  heller ikke digital mobning!

På Broskolen arbejdes der løbende med dannelse, herunder også digital dannelse for at styrke trivslen og forebygge enhver form for mobning.

Ifølge ”Børns Vilkår” defineres mobning således:

”Mobning er gruppens systemiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig. ” Grundlæggende handler mobning altid om det samme, nemlig at en person bliver forfulgt, udelukket fra fællesskabet eller gjort grin med. 

Mobning er som udgangspunkt ikke en konflikt mellem 2 børn, men er langt mere kompliceret, hvor der foruden offer og mobber ofte også er en stor gruppe af medløbere og passive tilskuere, som spiller vigtige roller.

Digital mobning på net eller mobil har særlige kendetegn, som kan gøre mobning værre.

Kendetegn ved digital mobning

 • Tonen kan blive hårdere end i skolegården, fordi deltagerne sidder på afstand, i skjul bag skærmen.
 • mobning kan foregår på alle tider af døgnet. Man kan ikke søge tryghed og fred hjemme på værelset.
 • Dem, der mobber, kan være anonyme.
 • Beskeder om offeret kan hurtigt offentliggøres, og kan cirkulere rundt i medierne i længere tid.
 • Mobning kan være usynlig for de voksne.

Broskolen har i samarbejde med SSP udarbejdet en handleplan for arbejdet med digital dannelse på de forskellige klassetrin.  Vi samarbejde også med SSP omkring den grovere mobning, uanset om den er digital eller analog. 

Hvad gør skolen i tilfælde af mobning, herunder digital mobning?

Alle lærere og pædagoger er forpligtet til, i samarbejde med forældrene, at gribe ind over for alle former for mobning, herunder digital mobning.

Antimobbe-handleplan

Hvis elever, forældre eller personale får kendskab til at en elev mobbes gøres følgende:

 • Gå til rette vedkommende – læreren, pædagogen eller afdelingslederen 
 • Årgangsteamet inddrages og afdækker omfang og kontekst
 • Skolerådgiveren inddrages
 • Nærmeste leder orienteres
 • Forældrene inddrages altid. Der er gensidig forpligtelse mellem skole og hjem til at orientere.
 • Der aftales indsatser, der skal stoppe mobningen
 • Indsatser evalueres løbende
 •  

Såfremt mobningen efterfølgende ikke stopper inddrages skolens øverste ledelse, som herefter træffer beslutning om det videre forløb.

 

 

Siden er sidst opdateret 24. januar 2020