Fraværspolitik

Fraværspolitik for elever på Broskolen

Forslaget er udarbejdet af et udvalg bestående af skolebestyrelsesmedlemmer, lærere og ledelsen.

Personalet på Broskolen ønsker at indgå i en dialog og et samarbejde med elever og forældre i forsøget på at nedbringe fraværet fra såvel undervisning som sociale arrangementer.

Aktiv deltagelse i skolens liv

Skolen ser det som et stort plus, at såvel elever som forældre deltager aktivt i skolens liv, dvs.:

  • eleverne er fysisk til stede i den daglige undervisning, med mindre de er syge
  • forældrene prioriterer at deltage i såvel forældremøder som skole/hjem-samtaler og sociale arrangementer.
  • skolen forpligter sig til at have et indhold i forældremøder og sociale arrangementer, der er vedkommende og aktuelt for elever og forældre.

Det er utrolig vigtigt for såvel elevernes faglige udbytte af undervisningen som for klassens sociale liv og kontinuiteten i undervisningen, at der blandt eleverne er et stabilt fremmøde.

Vi vil derfor opfordre jer forældre til

  • Drøft med jeres børn, hvornår man er syg!

Skolens princip

Det er skolens princip, at følgende regelsæt anvendes:

  • Hvis en elev er fraværende pga. sygdom skal dette meddeles skolen via intra, når eleven vender tilbage. Strækker fraværet sig ud over 3 dage, ser vi gerne, at forældrene kontakter skolen og meddeler årsagen og varigheden af fraværet. Planlagt fravær skal altid meddeles skolen i forvejen.
  • Hvis skolen ikke hører fra forældrene, kontakter klasselæreren senest efter en uge forældrene for at orientere sig om, hvad årsagen til fraværet er
  • Ved hyppigt fravær tager skolens ledelse kontakt til hjemmet
Siden er sidst opdateret 6. april 2016