Kommunikationspolitik

Formål

Kommunikationspolitikken fastlægger de overordnede mål og de konkrete retningslinier for Broskolens indsats på dette område.

Vi ønsker

  • opnå en god og åben kommunikation og dialog – internt som eksternt.
  • anvende en kommunikationsform, der altid skal være troværdig, entydig, rettidig, relevant og forståelig.
  • anvende størst mulig åbenhed. Vi skal informere aktivt om forhold på skolen, som kan antages at have betydning for med­arbejderne, offentligheden og elever og forældre på Broskolen.
  • kommunikationen mellem skole og hjem foregår over Skoleintra
  • medarbejderne skal medvirke til kommunikationen for at skabe klarhed i alle vore budskaber, internt som eksternt.
  • der føres direkte dialog med virksomhedens samarbejdspartnere

Ekstern kommunikation

Den eksterne kommunikation vedrørende særlige anliggender, der berører Broskolen ligger hos skolelederen.

Intern kommunikation

Den interne kommunikation skal sikre et højt informations- og vidensniveau blandt medarbejderne på Broskolen. Den interne kommunikation er baseret på dialog og tillid.

Siden er sidst opdateret 24. august 2015