Mobning eller dårlig trivsel

Vi vil på ingen måde tolerere nogen former for mobning -  heller ikke digital mobning!

Alle lærere og pædagoger er forpligtet til, i samarbejde med forældrene, at gribe ind over for mobning. Årgangsteamet inddrages samme dag, som mobningen er konstateret.

Ifølge ”Børns Vilkår” defineres mobning således:

”Mobning er gruppens systemiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig. ” Grundlæggende handler mobning altid om det samme, nemlig at en person bliver forfulgt, udelukket fra fællesskabet eller gjort grin med. Digital mobning på net eller mobil har særlige kendetegn, som kan gøre mobning værre.

Kendetegn ved digital mobning

  • Tonen kan blive hårdere end i skolegården, fordi deltagerne sidder på afstand, i skjul bag skærmen.
  • Mobning kan foregår på alle tider af døgnet. Man kan ikke søge tryghed og fred hjemme på værelset.
  • Dem, der mobber, kan være anonyme.
  • Beskeder om offeret kan hurtigt offentliggøres, og kan cirkulere rundt i medierne i længere tid.
  • Mobning kan være usynlig for de voksne.

Hvis der konstateres, at der sker mobning på Broskolen, handles der ud fra vores handleguide ”Børn, i dårlig trivsel”. I korte træk består handleguiden af følgende:

Fokusskema udarbejdes

  • Klasseteamet finder gennem analyser frem til udfordringer og mål
  • Indsatsen gennemføres i 14 dage
  • Indsatsen evalueres
  • Hvis indsatsen ikke har haft en effekt, indstilles eleven til ressourcecentermøde
  • Der udarbejdes en handleplan som evalueres på et opfølgningsmøde

Forældrene bliver løbende orienteret om processen og de forskellige tiltag.

Broskolen samarbejder med SSP (skole, socialvæsen og politi) omkring den grove mobning.

I forbindelse med arbejdet benyttes Slagelse Kommunes handleguide, der er med til at sikre en systematisk proces i arbejdet.

Siden er sidst opdateret 2. juli 2018