Økonomi i klasserummet

Der må ikke være nogen form for økonomi mellem lærer og elever/forældre. Derfor kan ingen lærere på Broskolen lave indsamlinger eller opbevare penge på vegne af klassen.

Det betyder:

At klasserne kun kan have en klassekasse hvis denne administreres af klasserådet eller kontaktforældre i klassen. Det er ligeledes klasserådet eller kontaktforældre der står for evt. indsamling af penge til en klassekasse.

Klassekassen skal ses som et tilskud til sociale arrangementer eller mindre indkøb til klassen. Større indkøb, f.eks. til klasselokalet, skal godkendes af skolens ledelse.

Klassekassen er ikke en indsamling til kommende lejerskoler.

At al økonomi i forbindelse med 5. og 8. klassernes lejrskole, herunder opkrævning af forplejningsudgift fra forældrene, varetages af Broskolen

Ovenstående princip træder i kraft ved start af skoleåret 2018/2019

 

Siden er sidst opdateret 21. august 2018