Omsorgsplan

Principbeslutning

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan tages i brug, når skolens elever eller ansatte rammes af f.eks. skilsmisse i familien, alvorlig sygdom eller dødsfald.

For at tage del i, og omsorg, for den der rammes, kræves en medmenneskelig tilgang. Det er legalt ikke at kunne involvere sig, hvis man sikrer sig, at en anden tager over. Det er vigtigt, at alt hvad skolen foretager sig er i overensstemmelse med den berørte families ønsker

Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mv

 • Klasselærer og lærerteamet er forpligtet til at sikre, at alle omkring klassen er orienteret, herunder kontor, SFO, Grotten og servicepersonale.
 • Lærerteamet og evt. ressourceperson kontakter hjemmet for at afklare hvilken rolle skolen skal tage på sig og hvordan skolen kan hjælpe.
 • Aftalen med hjemmet skal indeholde en anvisning om hvordan og hvornår elevens kammerater skal orienteres og hvilke andre personer skolen skal involvere.
 • Det er klasselærens ansvar at sørge for opfølgning

 Når et barn mister en pårørende

 • Klasselærer og lærerteamet er forpligtet til at sikre at alle omkring klassen er orienteret, herunder kontor, SFO, Grotten og servicepersonale.
 • Lærerteamet og evt. ressourceperson kontakter hjemmet for at afklare hvilken rolle skolen skal tage på sig og hvordan skolen kan hjælpe.
 • Aftalen med hjemmet skal indeholde en anvisning om, hvordan og hvornår elevens kammerater skal orienteres og hvilke andre personer skolen skal involvere.
 • Aftalen skal forelægges alle relevante ansatte og personer med tilknytning til eleven.
 • Hele personalegruppen på skolen orienteres ved dødsfald.
 • Det bør overvejes om der skal foretages besøg i hjemmet og hvorvidt lærer og klasse skal deltage i begravelsen. Skolen sender altid blomster med bånd.
 • Det er væsentligt at diskuterer hvordan eleven modtages på skolen og af klassen efter dødsfaldet.
 • Hvis dødsfaldet sker i ferien, gennemføres ovenstående, så vidt det er muligt efter skolestart.
 • Det er klasselærens ansvar at sørge for opfølgning.

Når skolen mister en elev

 • Hele personalet orienteres af skolens ledelse
 • Lærerteamet og evt. ressourceperson kontakter hjemmet for at afklare hvilken rolle skolen skal tage på sig og om skolen kan hjælpe.
 • Aftalen med hjemmet skal indeholde en anvisning om hvordan og hvornår elevens kammerater skal orienteres og hvilke andre personer skolen skal involvere.
 • Det er klasselæren i sammen med klasseteamet der er forpligtet til at orienterer klassen og at der afholdes fælles mindestund
 • Det bør overvejes om der skal foretages besøg i hjemmet og hvorvidt lærer og klasse skal deltage i begravelsen. Skolen sender altid blomster med bånd.
 • Hvis dødsfaldet sker i ferien, gennemføres ovenstående, så vidt det er muligt efter skolestart.

 Når skolen mister en ansat

 • Hele personalet orienteres af skolens ledelse
 • De berørte klasser orienteres
 • Der afholdes fælles mindestund for hele skolen
 • Skolens ledelse er ansvarlig for at der fremsendes en hilsen til hjemmet
 • Det bør overvejes hvorvidt lærer og klasse skal deltage i begravelsen. Skolen sender altid blomster med bånd.
 • Hvis dødsfaldet sker i ferien, gennemføres ovenstående, så vidt det er muligt efter skolestart.
 • Denne omsorgsplan skal være omdelt til samtlige ansatte.
 • Omsorgsplanen skal være tilgængelig hos lærerteamet, på skolens kontor, skolens hjemmeside og på Intranet.
 • Planen skal drøftes og evt. revideres af skolebestyrelsen årligt på skolebestyrelsens første samling efter årsskiftet.
Siden er sidst opdateret 2. september 2019