Princip for badning

Princip for badning i forbindelse med idræt

Formål:

  • At badet efter idrætsundervisningen er en naturlig del af idrætsfaget.
  • At alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt for hinandens forskelligheder.

Undervisningen i idræt forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad, ligesom den del af faget understøtter eleverne i deres tilegnelse af gode vaner for personlig hygiejne. Derudover er det værdifuldt, at vores børn og unge i skolen understøttes i at opnå et naturligt forhold til deres egen krop, og udvikler en erkendelse af, at vi som mennesker ser vidt forskellige ud.

Det er skolens ansvar, at:  

  • Sikre badefaciliteter for eleverne.
  • Sørge for tilsyn under badning.
  • Undervise i personlig hygiejne.

Det er forældrenes ansvar at:

  • Støtte op om ”princip for badning i forbindelse med idræt”.
  • Sikre at barnet møder forberedt til undervisningen, hvilket betyder at eleven medbringer idrætstøj og håndklæde, som gør det muligt at tage del i både idræt og badning.

Vedr. fritagelse fra idræt og badning

En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages for deltagelse i idræt.

Ved længere tids fritagelse vil skolen normalt kræve en lægeerklæring.

Siden er sidst opdateret 3. november 2021