Princip for lejrskole og ekskursioner

Princip for lejrskoler og ekskursioner

Formål:

Formålet med ekskursioner og lejrskoler er, at åbne elevernes interesse for det omkringliggende samfund – samt give dem udsyn og erfaringer. Vi tror også, at det faglige indhold ved ovennævnte, sætter spor og giver eleverne en bedre forståelse af nuancerne i hverdagens faglige stof. 

Mål:

At styrke fagligheden og social trivsel og danne vores elever til at blive aktive verdensborgere. Forældrene orienteres om mål og indhold for lejrskoler og ekskursioner.

Lejrskoler:

  • Der afholdes lejrskole på 5. og 8. årgang
  • Lejrskole på 5. årgang afvikles i Danmark med 2 overnatninger. Budgettet er på 750 kr. pr. elev. Transporten foregår med DSB skolerejser. Lejrskolen arrangeres af de lærere, som skal med eleverne på lejrskole.  
  • Lejrskole på 8. årgang er en udlandsrejse til Berlin med 3 eller 4 overnatninger alt efter program. Berlinturen arrangeres af de lærere, som skal med eleverne til Berlin. Program og Budget til lejrskolen til Berlin forelægges og godkendes af skolens ledelse.   

Skolen afholder alle udgifter til lejrskole – dog afholdes elevforplejning og lommepenge under lejrskolen af forældrene i henhold til folkeskolelovens §50 stk. 7. Eleven medbringer selv lommepenge til turen.

Skolebestyrelsen har fastsat et forældrebetalt beløb til forplejning på 150 kr. pr. døgn pr. elev til lejrskole.

Som en del af lejrskolen på 8. årgang og for at medinddrage og ansvarliggøre eleverne har klasserne forskellige opgaver på de forskellige klassetrin (se bilag). 

Ekskursioner:

Alle klasser kommer som minimum på en ekskursion om året. Budgettet til ekskursion udmeldes ved skoleårets start. 5. og 8. årgang deltager ikke i ekskursion pga. lejrskoler.

Skolen afholder alle de udgifter, der er forbundet med ekskursioner – dog afholdes elevforplejning og evt. lommepenge af elevens forældre.

Klassekasser:

Forældre i en klasse kan vælge at oprette en klassekasse. Forældrene kan lave arrangementer eller andre aktiviteter, hvor pengene går til klassekassen. Hvis klassekasser støtter lejrskoler, skal der støttes med samme beløb på hele årgangen.  

Ordensregler:

Broskolens almindelige ordensregler gælder også på lejrskoler og ekskursioner. Hvis der er afvigelser fra de normale ordensregler, eller hvis det skønnes nødvendigt for at opretholde "god ro og orden” meddeles forældrene reglerne skriftligt i god tid inden turens start. Overtrædelse af de fastsatte regler kan medføre hjemsendelse af elever på forældrenes regning. 

Siden er sidst opdateret 3. november 2021