Princip for mobilfri skole

 

For at sikre en god social trivsel og et godt undervisningsmiljø er der følgende regler på Broskolen:

For elever

Alle elever fra 0.-9.kl. afleverer mobiltelefonen i flytilstand i forbindelse med opstart af 1. lektion, og telefonen udleveres igen, når skoledagen er slut. Telefonerne låses inde.

Lærere og pædagoger beslutter, hvornår telefonen inddrages i læringsmæssig sammenhæng.

Computere, tablets mm. må tilsvarende kun anvendes i læringsmæssig sammenhæng.

Mobiltelefonen må ikke anvendes til at fotografere eller filme med, med mindre det er aftalt med de personer, som fotograferes eller filmes. Hvis en person fotograferes eller filmes mod sin vilje, vil de aktuelle forældre blive inddraget.

Billeder/film må ikke videresendes uden forudgående aftale med personerne på billedet/filmen.

Beskeder må ikke være anonyme, virke chikanerende eller indeholde antydning af mobning.

Der kan laves individuelle aftaler f.eks. i forbindelse med medicin

Faglærere sætter ved starten af dagen mobiltelefonerne ind i "mobilhotellet", før klassen går til faglokalerne som f.eks. madkundskab, idræt og musik.

Har eleverne timer i faglokaler i slutningen af dagen, hentes mobiltelefonerne over til faglokalet, så de nemt kan udleveres ved undervisningens ophør.

Anvendelse og medbringelse af elektroniske enheder sker ubetinget på forældrene/elevens eget ansvar. Skolens forsikring dækker ikke evt. skader eller tyveri.

For skolens ansatte

Skolens ansatte er rollemodeller og efterlever de samme regler i læringsrum og ved tilsyn med eleverne.

Ved overtrædelse af reglerne

Overtrædes reglerne, inddrages de elektroniske enheder af læreren/pædagogen. Der udleveres en kvittering til eleven. Den konfiskerede enhed udleveres efter forældrenes henvendelse på kontoret.

Ved gentagne overtrædelser af regelsættet indkaldes elev og forældre til en samtale.

Vedtaget af Skolebestyrelsen august 2017.

Siden er sidst opdateret 20. marts 2018