Retningslinjer for skole-PC

Kære elever og forældre 

Som I ved, stiller skolen en pc til rådighed for eleverne til brug i skolearbejdet. 

Hver klasse har sin egen computervogn, ligesom alle elever har adgang til en nummereret elev-pc. 

Hermed en kort gennemgang af retningslinjerne for brugen af skole-pc´en: 

  • Eleven må kun anvende pc’en til skolerelateret arbejde. Det betyder, at eleven kun må downloade programmer, der er relevante for undervisningen. Det er vigtigt, at understrege, at eleven ikke må downloade eller installere andre programmer.
  • Pc’en må ikke bruges til spil, dette gælder også online spil. Årsagen til at eleverne ikke må spille spil på pc’erne er dels, at elev-pc’erne bliver langsommere og kan have svært ved at løse de skolerelaterede opgaver, dels at eleverne risikere at hente uønsket software ned.
  • Eleven er ansvarlig for at slukke pc’en efter endt brug. Dette er vigtigt i forhold til at holde pc’erne opdateret. Det er ikke nok bare at lukke skærmen. Pc’en skal slukkes helt, når skoledagen er slut.
  • Eleven er ansvarlig for at sætte pc’en til opladning i computervognen efter brug.
  • Eleven må ikke drikke eller spise ved pc’en.
  • Pc’en må ikke forlade skolens område, såfremt der ikke er lavet en klar aftale om dette.

It-rygsække må naturligvis tages med hjem. 

Eleven er ansvarlig for sin egen pc. Hvis der sker skader på pc’en, SKAL eleven med det samme tage kontakt til læreren. Hvis eleven er skyld i skaden, vil vi tage kontakt til hjemmet med henblik på at finde en løsning således, at eleven bliver holdt ansvarlig. 

Vi håber I hjemme vil drøfte indholdet af dette brev, herunder vigtigheden af at eleverne overholder reglerne. 

Med venlig hilsen

It-kontoret & ledelsen

Siden er sidst opdateret 24. september 2020