Skole- hjemsamarbejde

Vores skole - hjemsamarbejde

Principper for skole-hjemsamarbejdet
Skolens samarbejde med forældrene bygger på en tæt løbende kontakt og dialog omkring det enkelte barn og den enkelte klasse. I denne sammenhæng er lærerteamet nøglepersoner.
I den enkelte klasse dannes et kontaktforældreråd.
Samarbejdet skal sikre, at barnet får en tryg skolegang, hjemmet en sikkerhed for at deres barns tarv varetages på bedste måde, lærerne sikres en støtte for arbejdet med barnet.

Samarbejdets elementer er

  • Forældremøder (information - debat - socialt samvær)
  • Skole/hjem-samtaler (elev-lærer-forældre, omkring sociale og faglige kompetencer)
  • Klasserådsmåder (klassens sociale liv, planlægning af arrangementer eventuelt i samarbejde med klasselæreren)
  • Skolebestyrelsesmøder
  • Fælles klasserådsmøder på årgangene
  • Skolebestyrelsens årsberetning

Forældrene informeres om aktuelle aktiviteter, arrangementer mv. gennem Skoleintra.

Siden er sidst opdateret 24. august 2015