Skole og erhverv

Projekt skole og erhverv i Korsør, Broskolen

Projektbeskrivelse

Alle Broskolens klasser skal på sigt have tilknyttet en virksomhed, som de følger igennem hele deres skoletid.

Alle 1. klasser tildeles virksomheder. I skoleåret 2018/2019 var alle klasser til og med 4.klasse tilknyttet projektet.

Herefter har Broskolen brug for to nye virksomheder om året til 1. klasserne, og gerne en eller to virksomheder der afventer, hvis der, mod forventning, er virksomheder der ikke længere ønsker at være en del af projektet.

Klassen har to årlige besøg på virksomheden hen over 9 skoleår.

Der opfordres ligeledes til, at virksomheden kommer på besøg på skolen i børnenes miljø et nærmere aftalt antal gange.

For at forældrene også får et kendskab til den virksomhed, som klassen er tilknyttet, opfordrer vi virksomhederne til at invitere forældrene til et besøg, som afslutning på besøget, her kan forældre afhente børnene og samtidig få mulighed for at stille spørgsmål ind til virksomheden.

Formål

At give eleverne mulighed for at opleve hverdagen på en arbejdsplads, dette for på længere sigt, at motivere eleverne til videre uddannelse, samt give dem øget viden om jobmuligheder og de krav der stilles på arbejdsmarkedet.

Ligeledes vil besøgene på virksomheden understøtte både lærere og forældres samtaler med eleverne omkring vigtigheden af uddannelse, samt formålet med læring og dannelse. 

Undervisningen

Samarbejdet med virksomheden kan i perioder lægge op til indholdet i undervisningen på skolen, hvor eleverne med læreren har mulighed for før eller efter et besøg at arbejde skolefagligt med et forløb.

De fleste af skolens fag kan relateres til den faglighed der er nødvendig i mange forskellige brancher.

Temaerne på besøgene vil udvikle og ændre sig i takt med, at eleverne bliver ældre.

Derudover dækker projektet skole og erhverv i Korsør en del af den obligatoriske UEA-undervisning (uddannelse, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering). Desuden vil virksomhedsbesøgene være velkomne afbræk i den daglige undervisning, med en god mulighed for at komme ud af huset. (Mere inspiration i faghæfte 22 på uvm.dk) 

Krav til virksomheden

-  At der er et ønske om at være med til at præge de kommende medarbejdere.

-  At der er mindst en medarbejder der tager ejerskab på projektet og er tovholder i forhold til klasselæren.

- At der er forskellige jobfunktioner, så eleverne møder forskellige facetter af arbejdslivet

-  Har en størrelse der gør, at de kan modtage op til 28 elever og to lærere på en gang

Siden er sidst opdateret 22. januar 2020